Ingenieurs
in infra

Onderzoek, advies, ontwerp en engineering voor civieltechnische projecten.

BodemPlan is het interne ingenieursbureau van Bussola Groep. BodemPlan geeft invulling aan civieltechnische ontwerpvraagstukken voor zusterbedrijven Sturm, Markus, Murmex en DeJongCeba. BodemPlan is de verbindende partij om de specialistische kennis van de verschillende bedrijven binnen Bussola Groep in de ontwerpfase te borgen. Tevens ontzorgt BodemPlan vanaf de initiatieffase met het inventariseren en coördineren van benodigde onderzoeken en de afstemming met bevoegd gezag. Vanuit Zwanenburg en Zaandam werkt ons compacte team aan GWW-projecten in de gehele randstad.

Partnership engineeren?Contact opnemen
  • Coördinatie van onderzoek en advies
  • Ontwerp en engineering, van tender t/m realisatie
  • Borging van kennis vanuit verschillende expertises binnen Bussola Groep
  • Optimalisatie van klimaatadaptatie en milieuaspecten
  • Ontwikkeling en samenwerking in BIM

Wat we doen
Ontwerp & Engineering

BodemPlan verzorgt als intern ingenieursbureau ontwerp en engineering voor de bedrijven van Bussola Groep, in elke fase van civieltechnische projecten; van initiatieffase en voorontwerp tot en met uitvoeringsontwerp en as built.

Vanaf de initiatieffase trekt BodemPlan samen op om de wensen en randvoorwaarden volledig in beeld te brengen. BodemPlan ontzorgt met het inventariseren en vervolgens verkrijgen van de benodigde ontwerpgegevens zoals conditionerende onderzoeken en adviezen, om zo inzicht aan voorkant te creëren en daardoor problemen te voorkomen. Dit bestaat uit het inwinnen van open data en het coördineren van benodigde aanvullende onderzoeken (inmetingen, flora en fauna, NGE, milieukundige onderzoeken, bodemgesteldheid, etc.)

BodemPlan verzorgt de afstemming met het bevoegd gezag om het ontwerp hiermee te laten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Bij BodemPlan betrekken we de specialistische kennis die aanwezig is binnen de bedrijven van Bussola Groep. De inbreng van deze specifieke kennis en kunde zorgt voor een gedegen engineering én een breed gedragen civiel ontwerp. In het ontwerp draagt BodemPlan zorg voor een optimaal evenwicht tussen aspecten als milieu, klimaat, uitvoerbaarheid, veiligheid, kosten en esthetiek.

  • Coördineren onderzoeken
  • Coördineren advies: geotechnisch, grondkeringen, landschappelijk, groen, verlichting, waterhuishouding, riolering
  • Civieltechnische tekenwerk: integraal ontwerp van alle civieltechnische items in onder- en bovengrond: (bouwkundig) grondwerk, waterhuishouding, riolering, k&l, verhardingen, weggebonden objecten (bebording, bebakening en markering), meubilair, groenvoorzieningen + groeiplaatsen, verlichting
  • Opstellen en beheren BIM-modellen
  • Opstellen as-built
Let’s get to the bottom of this.Contact

Wie we zijn
Onderdeel van Bussola Groep

BodemPlan is begin deze eeuw opgericht als een samenwerking tussen engineers en aannemers. Toen al vanuit een visie dat de werkzaamheden van ’denkers’ en ‘doeners’ steeds verder zullen samensmelten en traditionele manieren van aanbesteden zullen transformeren naar innovatieve en prestatiegerichte aannemingsvormen zoals Design, Build & Maintain.

Anno nu is BodemPlan onderdeel van Bussola Groep, een collectief van complementaire bedrijven in engineering, sanering, GWW, afvalverwerking en energiesystemen. De groep bestaat uit Sturm, Markus, Murmex, DeJongCeba, Stenen & Tegels, Four Energy, Hoogvliet Flobe Waterwerken en BodemPlan. Samen bieden we een onderscheidende, integrale oplossing voor complexe boven- en ondergrondse infra.

Meer dan de som der delen.Website Bussola Groep

Wie we ondersteunen
Opdrachtgevers

Als intern ingenieursbureau verricht BodemPlan werkzaamheden in opdracht van de werkmaatschappijen binnen Bussola Groep. Daarbij werken wij intensief samen met de opdrachtgevers van onze zusterbedrijven. Dat zijn vooral projectontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties, (ontwikkelende) bouwbedrijven en infra-aannemers.


Duurzaamheid & Innovatie

Nooit eerder veranderde de (bouw)wereld zo snel. BodemPlan herkent de risico’s en zet vol in op innovatie. Daarom werken we binnen BodemPlan structureel aan het vergaren van vernieuwende kennis en het delen van deze knowhow met onze partners. Hierdoor opereren we samen steeds slimmer en worden onze oplossingen beter en duurzamer. Risico’s worden kansen!

We benutten de mogelijkheden die technologie ons biedt en perfectioneren onze processen met revolutionaire innovaties zoals BIM. Dat zorgt bijvoorbeeld voor een efficiëntere uitvoering van werkzaamheden maar natuurlijk ook voor betere samenwerkingen. Door bewuste keuzes in onze ontwerpen en de toepassing van specifieke materialen, producten en voorzieningen, optimaliseren we klimaatadaptatie en circulariteit, en minimaliseren we de impact van onze projecten op de omgeving en het milieu.

Zó werkt BodemPlan aan een toekomstbestendig landschap én duurzame relaties.

Samen duurzaam innoveren?Contact opnemen

Projecten

Samen met onze collega’s van Sturm, Markus, De Jong en Murmex werkten we recent aan prachtige opdrachten.