Ingenieurs
in infra

Onderzoek, advies, ontwerp en engineering voor civieltechnische projecten.

BodemPlan is het interne ingenieursbureau van Sturm Groep. BodemPlan geeft invulling aan de civieltechnische ontwerpvraagstukken binnen de groep. BodemPlan is de verbindende partij om de specialistische kennis van de verschillende bedrijven binnen Sturm Groep in de ontwerpfase te borgen. Tevens ontzorgt BodemPlan opdrachtgevers vanaf de initiatieffase met het inventariseren en coördineren van benodigde onderzoeken en de afstemming met bevoegd gezag. Vanuit Zwanenburg en Zaandam werkt ons compacte team aan GWW-projecten in de gehele randstad.

Partnership engineeren?Contact opnemen
  • Coördinatie van onderzoek en advies
  • Ontwerp en engineering, van tender t/m realisatie
  • Borging van kennis vanuit verschillende expertises binnen Sturm Groep
  • Optimalisatie van klimaatadaptatie en milieuaspecten
  • Ontwikkeling en samenwerking in BIM

Wat we doen
Ontwerp & Engineering

BodemPlan verzorgt als intern ingenieursbureau ontwerp en engineering voor de bedrijven van Sturm Groep, in elke fase van civieltechnische projecten; van initiatieffase en voorontwerp tot en met uitvoeringsontwerp en as built.

Vanaf de initiatieffase trekt BodemPlan samen op om de wensen en randvoorwaarden volledig in beeld te brengen. BodemPlan ontzorgt met het inventariseren en vervolgens verkrijgen van de benodigde ontwerpgegevens zoals conditionerende onderzoeken en adviezen.

BodemPlan verzorgt de afstemming met het bevoegd gezag om het ontwerp hiermee te laten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Bij BodemPlan betrekken we de specialistische kennis die aanwezig is binnen de bedrijven van Sturm Groep. De inbreng van deze specifieke kennis en kunde zorgt voor een gedegen engineering én een breed gedragen civiel ontwerp. In het ontwerp draagt BodemPlan zorg voor een optimaal evenwicht tussen aspecten als milieu, klimaat, uitvoerbaarheid, veiligheid, kosten en esthetiek.

Let’s get to the bottom of this.Contact

Wie we zijn
Onderdeel van Sturm Groep

BodemPlan is begin deze eeuw opgericht als een samenwerking tussen engineers en aannemers. Toen al vanuit een visie dat de werkzaamheden van ’denkers’ en ‘doeners’ steeds verder zullen samensmelten en traditionele manieren van aanbesteden zullen transformeren naar innovatieve en prestatiegerichte aannemingsvormen zoals Design, Build & Maintain.

Anno nu is BodemPlan onderdeel van Sturm Groep, een collectief van complementaire bedrijven in engineering, sanering, GWW, afvalverwerking en energiesystemen. De groep bestaat uit Sturm, Markus, Murmex, De Jong, CEBA, Stenen & Tegels, Four Energy en BodemPlan. Samen bieden we een onderscheidende, integrale oplossing voor complexe boven- en ondergrondse infra.

Meer dan de som der delen.Website Sturm Groep

Wie we helpen
Opdrachtgevers

Als intern ingenieursbureau verricht BodemPlan werkzaamheden in opdracht van de werkmaatschappijen binnen Sturm Groep. Daarbij werken wij intensief samen met de opdrachtgevers van onze zusterbedrijven. Dat zijn vooral projectontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties, (ontwikkelende) bouwbedrijven en infra-aannemers.


Duurzaamheid & Innovatie

Nooit eerder veranderde de (bouw)wereld zo snel. BodemPlan herkent de risico’s en zet vol in op innovatie. Daarom werken we binnen BodemPlan structureel aan het vergaren van vernieuwende kennis en het delen van deze knowhow met onze partners. Hierdoor opereren we samen steeds slimmer en worden onze oplossingen beter en duurzamer. Risico’s worden kansen!

We benutten de mogelijkheden die technologie ons biedt en perfectioneren onze processen met revolutionaire innovaties zoals BIM. Dat zorgt bijvoorbeeld voor een efficiëntere uitvoering van werkzaamheden maar natuurlijk ook voor betere samenwerkingen. Door bewuste keuzes in onze ontwerpen en de toepassing van specifieke materialen, producten en voorzieningen, optimaliseren we klimaatadaptatie en circulariteit, en minimaliseren we de impact van onze projecten op de omgeving en het milieu.

Zó werkt BodemPlan aan een toekomstbestendig landschap én duurzame relaties.

Samen duurzaam innoveren?Contact opnemen

Referenties

Samen met onze collega’s van Sturm, Markus, De Jong en Murmex werkten we recent aan prachtige projecten.