Project
De Groene Trede

Over het project
Aan de Stationsweg in Heerhugowaard wordt ‘De Groene Trede’ gerealiseerd, een nieuwbouwproject dat zijn naam te danken heeft aan de trapvormige architectuur en zijn groene uitstraling. Er worden 62 appartementen en 5 woon-werklofts ontwikkeld. Zusterbedrijf Markus heeft, samen met Henselmans Bouw & Ontwikkeling, Architectenbureau Breebaart Korver en adviesbureau Sijperda-Hardy, in bouwteamverband het bouw- en woonrijp maken van het project uitgewerkt en voorbereid. Daartoe behoort de terreininrichting, bodemsanering en het ontgraven en aanvullen van de grond. Ook het aanbrengen van (tijdelijke) afvoerleidingen, riolering, infiltratiesysteem, het straatwerk, de groenvoorziening, de verlichting en overig straatmeubilair zijn onderdeel van de opdracht.

Over de ontwerpfase
BodemPlan heeft met een continue samenwerking met de voorbereiding en uitvoering van Markus het ontwerp opgesteld voor de ondergrondse infra en de maaiveldinrichting tot en met het uitvoeringsontwerp.De ondergrondse infrastructuur bestaande uit riolering, infiltratievoorziening en overige kabels en leidingen is uitgewerkt in een BIM-model om de raakvlakken met de nieuwbouw en omgevingsobjecten te beheersen.

De uitdaging voor de maaiveldinrichting was om het nieuwe ontwerp aan te laten sluiten op alle dwangpunten vanuit de omgeving. Daarbij is gehoor gegeven aan de eisen en wensen van de stakeholders. De aansluiting tussen het uitgeefbare terrein en de openbare ruimte is mede dankzij de afstemming met de stakeholders op optimale wijze in het ontwerp verwerkt. Het zwaartepunt lag hierin in de parkeerfunctie van het terrein en de esthetiek qua toepassing en overgang van verhardingsmaterialen en groenvoorzieningen.

  • Locatie
    Heerhugowaard
  • Opdrachtgever
    Markus
  • Oplevering
    2022