Project
Herinrichting Meteorenweg en Kometenstraat

Over het project
Recente nieuwbouwontwikkelingen rondom de Meteorenweg en de Kometenstraat in Purmerend vroegen om een herinrichting van de aansluitende openbare ruimte. In verband met beperkte capaciteit bij de gemeente Purmerend is op het interne ingenieursbureau van de gemeente aan Markus BV gevraagd het ontwerp verder uit te werken tot een definitief ontwerp (DO) met de intentie om samen op te trekken tot en met de realisatie van het werk. Het opstellen van het ontwerp is door BodemPlan uitgevoerd, samen met Markus.

Objecten binnen ontwerp

 • Weginfrastructuur
 • Inrichting rijweg, parkeerplaatsen, voetpaden
 • Gedetailleerd hoogteplan
 • Weggebonden objecten
 • Verkeersborden, markering
 • Meubilair
 • Fietsopstelplaatsen
 • Uitbreiding groenvoorzieningen
 • CreĆ«ren groeiplaatsen
 • Ondergrondse infra
 • Voorbereidende werkzaamheden (o.a. aanleg mantelbuizen)
 • Openbare verlichting


Over de ontwerpfase
Ondanks de beperkingen door de corona-maatregelen wisten we elkaar (digitaal) goed te vinden. Mede hierdoor is er in korte tijd een ontwerp tot stand gekomen waar iedereen achter stond. Door de gezamenlijke, integrale aanpak van de ontwerpfase is er een robuust ontwerp tot stand gekomen. Deze aanpak kenmerkte zich voornamelijk door onderstaande items.

 • In het begin is er gezamenlijk tijd besteed om de uitgangspunten voor het ontwerp en realisatie te inventariseren en in te winnen. Tijdens het ontwerpproces zijn er alleen nog op detailniveau aanvullende wensen van beheerders toegevoegd, welke eerst gezamenlijk werden afgewogen, voordat het werd verwerkt in het ontwerp.
 • Raakvlakken met items buiten onze ontwerp- en uitvoeringsscope (o.a. openbare verlichting, ondergrondse afvalcontainers, aanplant groenvoorzieningen, laadvoorzieningen) zijn bewaakt in het ontwerp.
 • Kritische leveranties waren tijdig inzichtelijk.
 • Kansen voor optimalisaties voor de uitvoering op het gebied van o.a. veilige uitvoering, materiaalstromen, beheersen raakvlaken ondergrondse infra zijn benut.


Het ontwerp vormde samen met de omgevingsaspecten de basis voor het BIM-model. Vanuit het BIM-model kan er over de afdelingen heen eenvoudig worden gecommuniceerd over o.a. faseringen, hoeveelheden, raakvlakken omgeving. Voornamelijk de aansluithoogtes van bestaande dorpels zijn erg belangrijk geweest in het werk, om deze op juiste wijze mee te nemen in het ontwerp is ervoor gekozen om deze extra in te meten en in kaart te brengen.

 • Locatie
  Purmerend
 • Opdrachtgever
  Markus
 • Oplevering
  2022