Project
PostNL

Over het project
Het voormalige postkantoor aan de Gedempte Where in Purmerend is gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw van 158 huurappartementen.

Het is een veelomvattend project waarbij Sturm verantwoordelijk is voor de sloop van het bestaande pand en het vervolgens bouw- en woonrijp maken van het perceel. Sturm trekt hierin samen op met zusterbedrijf Markus. In aanvulling op het nieuwbouwproject wordt door Sturm de bestaande kadeconstructie langs de Where vervangen in opdracht van de gemeente Purmerend. In navolging op het ontwerp van de terreininrichting pakt Sturm het ontwerp van de kadeconstructie weer op met BodemPlan.

Over de ontwerpfase
De fasering en strakke planning van de totale ontwikkeling vroeg om een ontwerp van de kadeconstructie dat ruimte bood om te anticiperen op ontwikkelingen die zich tijdens de ontwerpfase voordeden. Zo is het ontwerp van de verankering van de kadeconstructie nauw afgestemd op zowel de funderingspalen van de nieuwbouw als de bestaande en achterblijvende funderingspalen van de voormalige bebouwing. Deze werden pas na de sloop van de bebouwing inzichtelijk.

We voorkwamen clashes tussen de ankers en bestaande palen. De ankers zijn zodanig gepositioneerd dat de ankerkrachten buiten de invloedsfeer van de nieuwe funderingspalen komen te liggen. Ook zijn de randvoorwaarden vanuit de realisatie van de nieuwbouw (uitvoeringsmethode, bouwplaatsinrichting) als uitgangspunten meegenomen in de uitwerking van de damwand.

Andere sterke punten binnen dit project: we hebben gericht onderzoek ingezet om de bestaande situatie goed in beeld te brengen en we hebben de uitvoering er vroegtijdig bij betrokken. De beheersing van raakvlakken met bestaande kabels en leidingen, waaronder een persleiding Ø500 op ca. 10 m onder maaiveld, kon hierdoor met breed gedragen uitvoeringsdetails in het ontwerp worden opgenomen.

Beheerders van de gemeente zijn vanaf dag één aangehaakt om mee te kijken en op te trekken met het ontwerp. Alle wensen en kennis vanuit hun kant zijn meegenomen in het ontwerp. Vooral voor het ontwerp van de deksloof (betonnen afwerking van stalen damwand). Dit moet kloppen qua uitstraling, functie en afmetingen. En dan in het bijzonder de aansluitingen op bestaande delen.

Impressies: The Virtual Dutch Men

  • Locatie
    Purmerend
  • Opdrachtgever
    Sturm BV
  • Oplevering
    In uitvoering