Project
Slachthuishof

Over project Slachthuishof
Op het terrein van het voormalige Slachthuis verrijst een aantrekkelijk nieuw stukje stad. Met ruim 160 nieuwbouwwoningen en diverse voorzieningen voor buurtbewoners, bezoekers en ondernemers. Er komt een muziekschool, een poppodium, diverse horecagelegenheden en bedrijfsruimten voor startende ondernemers. Zusterbedrijf Markus is vanaf het begin bij het project betrokken als infra-partner van de ontwikkelaar. Markus heeft het oude slachthuis op circulaire wijze gesloopt en stond aan de lat voor het ontwerp en realisatie van de ondergrondse en bovengrondse infra. Het ontwerp kwam tot stand via een samenwerking tussen architectenbureau ZUS, Infrasoil en BodemPlan, compleet van beeldkwaliteitsplan tot technisch uitvoeringsontwerp.

Over de ontwerpfase
De ondergrondse voorzieningen zijn volledig in 3D uitgewerkt. Met dit 3D-model kon het nieuwe netwerk van VWA, HWA, drainage en het nieuwe k&l-tracé (waaronder de WKO) exacter worden afgestemd op de ondergrondse objecten én de fasering die het bouwrijp- en woonrijpmaken met zich meebrengt.

BodemPlan heeft bij dit project een belangrijke uitdaging het hoofd geboden, namelijk om bij de vertaling naar een praktisch en duurzaam plan de esthetische kenmerken uit het architectenplan te behouden - zonder concessies. Het vroeg om maatwerk. Vooral vanwege de mix van de robuuste en speelse uitstraling van de woningen en het poppodium, in combinatie met de toepassing van klimaatadaptieve oplossingen. Binnen het speelveld dat door het klankborden met het bevoegd gezag was ontstaan, brachten we continu technische kennis van de ontwerpende partijen samen met de praktische kennis van de uitvoering. Zo ontstond het plan dat dicht bij de eerste schetsontwerpen staat en volledig is afgestemd op het gebruik en beheer.

  • Locatie
    Haarlem
  • Opdrachtgever
    Markus BV
  • Oplevering
    2022